personlig-udvikling

Personlig udvikling

At udvikle dig som person, som leder og finde din balance og motivation kræver, at du tillader dig selv at trykke ”PAUSE”. Giv dig selv den tid, som er nødvendig for refleksion og udvikling. I samarbejde med Leaders udbyder vi kurser inden for ledelse. Ikke som noget vi alene taler om, men som noget vi gør sammen. Vi gør en forskel for dig og din virksomhed ved at hæve barren for god ledelse. Vi skaber rammerne for udvikling af ledere og teams, så organisationer lykkes bedre med at skabe resultater samtidigt med, at medarbejderne motiveres og bevarer deres drive og gode energi i arbejdsdagen.

Vores kurser i personlig udvikling:

 • Leder, find dit mod
 • Præsentationsteknik – Kom godt fra start
 • Præsentationsteknik – Værktøjer til den gode præsentation
 • Teamledelse – Verdensmestre i samarbejde
 • Distanceledelse
 • Eksekvering – Handlingens kunst

Leder, find dit mod

Ledelse med hjertet
5 dages intens lederudvikling væk fra hverdagen – i samarbejde med Leaders.
D. 8. – 12. april 2019

Få omsat dit lederskab til en balanceret og resultatskabende adfærd, der giver mening for dig, dine medarbejdere og den virksomhed, du arbejder for. På dette kursus får du en dybere forståelse for, hvorfor og hvordan du gerne vil være leder. Vi har fokus på dig og din personlige motivation. Et lederskab, der ikke kun er forankret i styringsdiscipliner, excel-ark og KPI’er, men et lederskab, der også er forankret i dig, dine værdier og den forskel, du gerne vil gøre.

Du kan deltage uanset om du er erfaren projektleder, mellemleder eller direktionsmedlem. Vi matcher deltagerne på holdet, så I bedst muligt komplimenterer hinanden.

Udbytte

 • Klarhed over hvad du vil med dig selv og dit lederskab – og hvordan du vil opnå dine mål
 • Konkrete værktøjer til at sætte din dagsorden
 • Forståelse, accept og indarbejdelse af ledelse som en relationel og ikke hierarkisk disciplin
 • Sparring på hvordan du overkommer barrierer i hverdagen
 • Opfølgning med din sparringspartner i tre måneder efter hjemkomst
 • Medlemsskab af Leaders Network

Indholdet defineres fuldt og helt af dig!
– men det indhold, vi potentielt kommer til at berøre, er:

 • Det personlige lederskab
 • Lederrollen
 • Golemans 6 ledelsesstile*
 • Lederen som person
 • Kommunikation*
 • Eksekvering
 • Lederen som coach
 • Situationsbestemt ledelse
 • Teamledelse
 • Organisering af teams
 • Lederen som facilitator
 • Distanceledelse
 • Ledelse af ledere
 • Forandringsledelse

* Obligatorisk indhold

Få mere info om dette kursus.

Forløbet er formet som en kombination af vandring, refleksion, samtale og præsentation. Du får tiden til at mærke efter, hvorfor du blev leder, og hvordan du kan finde modet til at handle anderledes i dit lederskab til gavn for arbejdet – og til glæde for dig selv og dit team.

Med i prisen er følgende:

Fly tur/retur
5 dages ophold på 4-stjernet hotel
Transport under opholdet
Fuld forplejning
Fri benyttelse af spa faciliteter
3 x 1,5 times personlig opfølgning med din mentor i op til 3 måneder efter hjemkomst

Du kan læse mere om Leaders og refleksionsvandringen her.

Tilmelding for enkeltperson

Vælg den dato, du ønsker at deltage på kurset, og klik tilmeld.

Firmakursus

Udfyld formularen, hvis I ønsker at blive kontaktet om mulighederne for at afholde dette kursus som et firmakursus.

Præsentationsteknik – Kom godt fra start

Med træning og de rette værktøjer kan du forbedre dine færdigheder inden for præsentationsteknik, og få meget mere gennemslagskraft i dine budskaber. Tag kontrollen over situationen – og ikke omvendt

Udbytte

 • Input og inspiration til dine næste præsentationer og taler
 • Øget selvtillid og gennemslagskraft i samspillet med andre
 • Lære at forstå og dernæst blive forstået
 • Træning i konkret situation
 • Feedback på din personlige stil
 • At anvende støttende værktøjer, så du får skabt struktur og en rød tråd i præsentationen

Dag 1.

 • Afholdelse af forberedt præsentation (5 min)
 • Præsentationen optages på kamera og anvendes som en del af feedbacken
 • Gennemgang af præsentationsværktøjer
 • Forberedelse
 • Indledning
 • Gennemførelse
 • Afslutning
 • Kommunikation
 • Lær hvordan du bedst får budskabet ud, så det huskes
 • Lær hvordan du får gjort din præsentation enkel
 • Hvordan taler vi
 • Spørgeteknik
 • Den gode performer

Opgave til dag 2:

 • Udarbejd ny præsentation efter de nye metoder

Dag 2.

 • Forstå dine tilhører
 • Repræsentationssystemer
 • 1 min. Elevatortale
 • AV midler, Anvendelse af PowerPoint ifm. Præsentationer
 • Tilretning og afholdelse af præsentation, præsentationen optages på kamera og anvendes som en del af feedbacken
 • Personlig handlingsplan udarbejdes til den enkelte deltager i form af feedback.

Som åbent eller internt kursus

Dagen er sammensat af teori og praktisk træning, hvor du får feedback både fra underviser og de andre deltagere. En afslappet, tryg og fagligt inspirerende atmosfære danner baggrund for, at du kan udfordre dig selv.

Varighed
2 dage

Firmakursus

Har du spørgsmål til indholdet, eller vil du høre mere om mulighederne for at tilpasse kurset jeres virksomhed? Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Præsentationsteknik - værktøjer til den gode præsentation

At kunne holde den gode præsentation kan have stor betydning for din karriere. På dette kursus får du nyttige værktøjer, som sætter dig i stand til at fremføre dine ideer med endnu større selvsikkerhed og overbevisning. Vi giver dig teknikker og fif til, hvordan du med få ændringer kan præsentere overbevisende samtidig med at du har det mentale overskud til at gribe det uventede og bruge det konstruktivt i din formidling.

Udbytte

 • En model til effektiv og hurtig forberedelse af præsentationer
 • Praktiske redskaber, der skærper dine præsentationsevner
 • Forståelse for, hvordan du gør dit budskab klart og tydeligt
 • Fif til den professionelle og fængende præsentation
 • Klar og præcis feedback på dine styrker og dine udviklingssider
 • Fornyet inspiration til dine præsentationer

Dagens agenda:

 • Disposition – sådan præsenterer du logisk og naturligt
 • Sådan fanger du dine tilhørere
 • Vær personlig, rolig og nærværende i din fremlæggelse
 • Kropssprog og stemmebrug, der understøtter budskabet
 • Håndtering af afbrydelser, spørgsmål og indvendinger – uden at tabe tråden
 • Personlig handlingsplan

Som åbent eller internt kursus

Dette kursus er sammensat af teori og praktisk træning, hvor du får feedback både fra underviser og de andre deltagere. En afslappet, tryg og fagligt inspirerende atmosfære danner baggrund for, at du kan udfordre dig selv. Du skal inden kursusstart forberede en præsentation på 3 til 5 minutter efter eget valg.

Varighed
1 dag

Firmakursus

Har du spørgsmål til indholdet, eller vil du høre mere om mulighederne for at tilpasse kurset jeres virksomhed? Udfyld formularen, og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Teamledelse – Verdensmestre i samarbejde

I samarbejde med Leaders udbyder vi et kursus i teamledelse til dig, der er ansvarlig for at lede eller facilitere et eller flere teams. Du kan deltage på kurset, hvad enten du er ny leder, projektleder eller erfaren leder.

På dette kursus får du styrket din ledelses- og teammæssige effektivitet. Formålet er at udvikle kompetencer til at skabe rammer for et team, der har et konstruktivt samarbejde, og som fokuserer på løsning af hovedopgaven. Dagens temaer angår både de konkrete teambetingelser og de mere psykologiske- og ledelsesmæssige faktorer.

Udbytte

 • Værktøjer til at etablere og vedligeholde succesfulde teams
 • Kompetencer til at øge effektivitet, motivation og samspil i teamet.
 • Feedback på forskellige aspekter og temaer ved teamledelse
 • Konkret sparring på dine lederkompetencer

Vi arbejder med temaer som:

 • Introduktion til teamledelse – mig i teamlederrollen
 • Ledelse og autonomi i teams: Balancen mellem ledelse og selvledelse med afsæt i bl.a. Tuckmans fasemodel.
 • Etablering af fundamentet: Strukturelle betingelser for teamets samarbejde og succes
 • Relationer og motivation: Teamets faser, opbygning af relationer samt håndtering af konflikter

På interne kurser er der mulighed for at arbejde ud fra en virksomhedsspecifik kontekst, hvor I kan få konkret sparring på de udfordringer du/I oplever i hverdagen.

Som åbent eller internt kursus

Kurset består af 2 moduler af 2 dage hver, og er bygget op omkring centrale teamudviklings- og teamledelsesværktøjer. Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg og konkret, praktisk træning i de gennemgåede modeller og værktøjer. Der vil være fokus på hele tiden at få sat teori og praksis i din hverdagskontekst.

Mellem modulerne bringer du dine nye værktøjer i spil i dit daglige arbejde med dit/dine team(s). Som afslutning på modul 2 samler vi op på erfaringer og anvendte modeller, og du udarbejder og får trykprøvet en plan for fremtidig udvikling af dit team.

Varighed
2 x 2 dage

Firmakursus

Udfyld formularen, hvis du ønsker at deltage på dette kursus.

Distanceledelse

I samarbejde med Leaders udbyder vi et kursus i distanceledelse til ledere med medarbejdere, som ikke er fysisk i nærheden af hinanden. Kurset henvender sig både til dig, som er ny leder samt dig, der har nogle års erfaring med ledelse.

På dette kursus vil du få inspiration til, hvordan du sammen med dit team sikrer, at I får skabt de forventede resultater – og ikke mindst at du som leder fastholder relationen til dine medarbejdere på distancen. Målet med kurset er at skabe retning, koordinering og vi-følelse på distancen samt tillid i teamet og mellem dig og dine medarbejdere.

Udbytte

 • Værktøjer som temperaturmåling, teamets samarbejdskontrakt, håndtering af medier og pit-stops
 • Du får udfordret dine antagelser og arbejdet værktøjerne ind i din konkrete hverdag
 • Inspiration til at arbejde med relationer på distancen
 • En konkret plan for din distanceledelse i hverdagen

Vi arbejder med temaer som:

 • Hvad er distanceledelse?
 • Udfordringer for ledere og medarbejdere på distancen?
 • Hvor og hvordan skærper jeg min ledelse på distancen?
 • Ledelsesmål i distanceledelse.
 • Hvordan og med hvilke medier kommunikerer jeg på distancen?
 • Hvordan arbejder jeg med mine relationer på distancen?
 • Hvad er min konkrete plan for udviklingen af din distanceledelse i hverdagen?

Som åbent eller internt kursus

Distanceledelse er et 2-dages kursus, hvor vi veksler mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, du har med distanceledelse af medarbejdere, så du efter kurset kan gå hjem og arbejde videre med din ledelse på distancen.

Varighed
2 dage

Kursets længde kan tilpasses jeres ramme og prioriteringer.

Firmakursus

Udfyld formularen, hvis du ønsker at deltage på dette kursus.

Eksekvering – Handlingens kunst

I samarbejde med Leaders udbyder vi et kursus i eksekvering til dig, der er erfaren leder eller topleder. Vi har fokus på at udvikle dine evner til at eksekvere – opgaver såvel som teams og individer. På dette kursus har vi fokus på at forbedre dine evner til at skabe struktur og eksekvering i hverdagen. Det vil både øge virksomhedens effektivitet og agilitet samt medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

Udbytte

 • Metoder til at omsætte strategi og virksomhedsplaner til resultater
 • En solid struktur til at arbejde med eksekvering i hverdagen
 • Evner til at øge virksomhedens effektivitet og agilitet samt medarbejdernes trivsel
 • Kompetencer til at lede formålsdrevet, og lykkes med den aktuelle strategi

Vi arbejder med temaer som:

 • Formulering af formål (purpose): Vi arbejder med at formulere hensigten gennem besvarelsen af hvorfor og hvad samt agilitet – dvs. at overlade handlingerne og besvarelsen af “hvordan” til lederne.
 • Opgaver: Vi arbejder med opgaveanalyse, problemløsning og handlingsplaner.
 • Teams: Vi arbejder med teamets udviklingsfaser, opbygning af stærke relationer, håndtering af konflikter (gruppedynamikker) samt feedback.
 • Individ: For at lede andre må du forstå dig selv. Vi arbejder med indsigt samt erkendelse af styrker og udfordringer

Som åbent eller internt kursus

På kurset veksler vi mellem oplæg, øvelser, diskussion og personlig refleksion. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, som du og din virksomhed har med eksekvering af opgaverne.

Varighed
1 dag

Kursets længde kan tilpasses jeres ramme og prioriteringer.

Firmakursus

Udfyld formularen, hvis du ønsker at deltage på dette kursus.