Ledelse og samarbejde på distancen – den moderne organisation anno 2023

Vores kursus giver dig den nødvendige viden til at mestre distanceledelse. Vi fokuserer på vigtige elementer som klar kommunikation, forventningsafstemning og synlighed. 

Udbytte:
Efter dette kursus har du en god indsigt i hvilke fordele, ulemper og ikke mindst udfordringer der kan være ved at organisere sig på en anden måde en den klassiske på et kontor, hvor vi kan se hinanden.

Vi kigger på hvilke værktøjer der kan være gavnlige for at opnå en større organisatorisk fleksibilitet samt hvad det kræver af den enkelte leder og dennes medarbejder

Målgruppe:
Dette kursus er for dig der enten er i gang med eller står overfor at skulle lede mere på distancen og derigennem savner inspiration og værktøjer til hvordan man evt. kan gøre, så er dette kursus relevant for dig.

1 dags varighed

På kurset vil du lære:

 • Klar kommunikation
  • Afstem forventninger
  • Synlighed
 • Hvilke begrænsninger har jeg for at kunne dette
 • Mod
 • Tillid
 • Kontrol for lidt og for meget
 • Forandringsledelse
 • Transparens
 • Møder / Onlinemøder
 • Hvordan kommer du i gang
 • Hvordan spiller IT en rolle
 • Hvilke værktøjer kan understøtte arbejde og ledelse på distancen
 • Hvordan har vi selv arbejdet mod en mere fleksibel arbejdsplads og 4 dages arbejdsuge
 • Hvordan vil du gerne organisere din arbejdsplads
 • Ser du begrænsninger eller fordele
 • Hvordan tænker du at I kan komme igang
Vi fokuserer på klar kommunikation
Lær om begrænsninger, tillid og mod
Hvilke IT værktøjer kan understøtte arbejdet
Bliv bedre organisering af din arbejdsplads

Lære, hvad det kræver af en leder at lykkes på distancen

Med mod og tillid kan du finde den rette balance mellem kontrol og frihed. Vi introducerer også konceptet forandringsledelse og hvordan det kan være afgørende for succes.

IT spiller en afgørende rolle i distanceledelse, og vi viser dig, hvordan du kan udnytte forskellige værktøjer til at understøtte dit arbejde og ledelse på distancen.

Gennem cases vil du få indblik i, hvordan vi selv har arbejdet hen imod en mere fleksibel arbejdsplads og implementeret en 4-dages arbejdsuge.

Du får også mulighed for at reflektere over, hvordan du gerne vil organisere din egen arbejdsplads. Ser du begrænsninger eller fordele ved distanceledelse? Og vigtigst af alt, hvordan kan I komme i gang med at implementere det?

Tag det første skridt mod succesfuld distanceledelse og tilmeld dig vores kursus i dag!

Fordelene ved et firmakursus:

Vælg mellem:

Kontaktinfo