Handelsbetingelser

Når du vælger at handle med Bosholdt, accepterer du ligeledes vores handelsbetingelser. Vi beder dig derfor om at læse nedenstående, så du er indforstået med hvilke betingelser, der gælder for dit køb hos os.

Flytning/afmelding (generelt)
Flytning eller afmelding af alle kurser skal ske skriftligt.

Online kurser

 • Du kan tilmelde dig et online kursus indtil arrangementets første dag. Vi anbefaler dog hurtig tilmelding, da arrangementet kan blive overtegnet.  
 • Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail. 
 • Ved manglende fremmøde uden afbud/framelding afregnes kr. 300,-

Adgang til online kurser 

 • Du har 12 mdr. til at gennemføre alle moduler på et online kursus. 
 • Du kan deltage maks. 1 gang på hvert modul. 
 • Du har mulighed for at flytte din tilmelding til et modul op til 9 dage før afholdelse.

Udstyr 

 • Ved online kurser anvender du din egen computer, som skal have højttaler og evt. mikrofon samt det program, der skal undervises i. Vi anbefaler brug af headset ved online kurser. 

Pris/faktura 

 • Prisen inkluderer deltagelse og adgang til online undervisningsmateriale.  
 • Prisen er excl. moms. 
 • Vi fakturerer hele kurset (alle moduler) i forbindelse med bekræftelsen. 

Overtegning/aflysning 

 • Er et arrangement overtegnet, får du besked med det samme, så du kan tilmelde dig næste arrangement med ledige pladser. 
 • Ved mindre end 3 tilmeldte på kurset forbeholder Bosholdt ApS sig ret til at aflyse eller flytte et arrangement.

Adgang til Academy pakker (online)

 • Du har adgang til alle moduler i den købte pakke. 
 • Du kan deltage lige så mange gange du vil på hvert modul. 
 • Du har mulighed for at flytte din tilmelding til et modul op til 9 dage før afholdelse.
 • Ved køb af Academy pakker accepterer du en bindingsperiode på 6 måneder:
  • Har du købt et månedsabonnement, kan du opsige abonnementet efter 6 måneder. Herefter kan du opsige abonnementet med minimum 7 dages varsel.
  • Ved køb af et årsabonnement kan du efter de første 6 måneder ændre brugerens data og adgang, hvis I f.eks. får ny medarbejder, der ønsker at overtage abonnementet fra en anden. Du kan derfor ikke opsige et årsabonnement. Dit årsabonnement fornys automatisk fra din adgangsdato og 1 år frem, hvis du ikke opsiger abonnementet inden udløb.

Udstyr 

 • Kursusdeltagerne anvender deres egen computer til kurset, som skal have lyd og evt. mikrofon samt det eller de programmer installeret, der afvikles undervisning omkring. 

Pris/faktura 

 • Priserne inkluderer deltagelse og adgang til online undervisningsmateriale.  
 • Priserne er excl. moms. 
 • Vi fakturerer ved bekræftelsen af din tilmelding. 

Overtegning/aflysning 

 • Er der ikke plads på et arrangement, giver vi dig besked med det samme, og tilbyder dig plads på førstkommende afholdelse med ledige pladser. 
 • Ved mindre end 3 tilmeldte på kurset forbeholder Bosholdt ApS sig ret til at aflyse eller flytte et arrangement.

Firmakurser

Tider & deltagerantal 

 • Vi underviser som udgangspunkt fra kl. 9:00 – 16:00. Vores underviser møder ca. 30 min. før undervisningen starter. 
 • Vi anbefaler max. 10 deltagere på et firmakursus for at opnå den bedste læring for alle. 
 • Senest 14 dage før afholdelse af et firmakursus bedes I sende en deltagerliste til vores kursusadministration indeholdende navne og mailadresser på alle kursusdeltagere. 

Udstyr 

 • Vi beder jer sørge for, at der i undervisningslokalet er en computer til rådighed for vores underviser med jeres firmaopsætning installeret. 
 • Ligeledes ønsker vi at have fremviser og lærred samt whiteboard eller flipover til rådighed i lokalet. 
 • Kursusdeltagerne medbringer deres egen computer til kurset. 

Afbestilling & sygdom 

 • Afbestilling af firmakursus eller konsulenttimer skal ske skriftligt senest 14 dage før kursusstart til info@bosholdt.dk. Ved afbestilling af et firmakursus mindre end 14 dage før kursusstart refunderes kurset/konsulenttimerne ikke. 
 • I tilfælde af sygdom hos den planlagte underviser forsøger vi så vidt muligt at indsætte en af vores øvrige undervisere, så jeres firmakursus kan afholdes som planlagt. 
 • Er dette ikke muligt, forbeholder vi os ret til at aflyse det planlagte kursus, og aftale en ny dato for afholdelse af kurset. 

Fakturering & priser 

 • Alle priser er ekskl. undervisningsmateriale, moms, kørsel og evt. overnatning. 
 • Kurset faktureres efter afholdelse, og fakturaen sendes via e-mail til kundens oplyste mailadresse eller til indlæsning via EAN-nummer. 
 • Tilbuds- og kampagnepriser kan ikke kombineres med andre prisaftaler, rammeaftaler eller øvrige rabatter. 

Materiale

På mange af vores virtuelle kurser får du adgang til online materiale. Materialet er forbeholdt deltagere på kurser, som er afholdt af Bosholdt ApS og må ikke deles med andre.

På vores firmakurser kan du tilkøbe enten printet eller online materiale. I begge tilfælde må materialet ikke kopieres eller på anden vis deles med andre end de deltagere, som er på kurset.