Meningsfulde møder – start i mål

– Sådan får du mere effektive og værdifulde møder
(Evt. tilkøb: Guuud, har vi møde i dag…? Håndbog i bevidst mødeledelse (186 sider): kr. 279,20 ekskl. moms)

Kursusmål
Er du træt af at føle, at møder er spild af tid? At du ikke bliver hørt? At din tilstedeværelse på mødet var underordnet?
På dette kursus vil du opleve en øget bevidsthed om, hvordan du kan sikre en højere ROI. Et godt sted at starte er at definere det ønskede udbytte.

På kurset her vil du lære at tage teten på jeres møder, skabe et overblik og sørge for at de deltagende ender med at skabe værdi, får værdi eller begge dele på jeres møder.
Det vil resultere i mere optimalt brug af arbejdstid og en mere aktiv deltagelse i møderne.

Kurset henvender sig til
Kurset er for dig, der planlægger eller deltager i møder, men oplever manglende resultater, ineffektivitet, spild af tid og dermed penge på jeres møder, og kunne tænke sig at redefinere jeres møders form, forløb og indhold.
Der er ikke alene penge at spare, der er også arbejdsglæde og højere faglighed at hente, når man strukturerer sine møder så man ikke spilder sin egen og andres tid, men tværtimod tænker over hvem man har med og hvorfor.

Forudsætning
Alle der deltager eller planlægger i møder kan have udbytte af dette kursus.

1 dags varighed

På kurset vil du lære:

 • Mødets formål, herunder agenda, referent og referat
 • Mødedeltagerne, hvem er de, hvordan skal de takles, hvad bidrager de med
 • Strategi, tilrettelæg jvf. dit formål, så du når dit mål
 • Praktik på dagen – her gælder Murphys Lov!
 • Sæt scenen, gør rammer og formål tydeligt
 • Mødelederen har hovedrollen – tør du tage den på dig?
 • Mødedeltagerne – er de aktive eller…?
 • Facilitering – du har ansvaret for en dynamisk, interessant og relevant afvikling af mødet
 • Referat & opfølgning
 • Evaluering, dig som mødeleder, selve mødet og mødedeltagerne
 • Metoder, tjeklister, tips & tricks til at få styr på mødeformål, planlægning, eksekvering, evaluering samt opfølgning på møder
 • Oversigt over virkemidler til at involvere mødedeltagerne
 • 8 trins model til at gentænke jeres mødekultur fra håndbogen ”Guuud, har vi møde i dag…?”
En kombination af teori, metode samt øvelser
Optimer brugen af din arbejdstid
Lær hvordan du sikrer en højere ROI
Få metoder, tjeklister, tips & tricks til møderne

Hvordan du kan sikre en højere ROI?

Kursusindhold (Kursusudbytte)
Du øger din bevidsthed om mål og formål med mødet, du får en værktøjskasse fuld af enkle metoder, og du får sparring på konkrete problemstillinger. Kort sagt alt hvad du skal bruge for at opnå mere værdifulde møder i fremtiden.

Kurset er tilrettelagt med en kombination af teori, metode samt øvelser. Det sikrer, at du er klædt på til at mestre alle facetter af mødelederrollen, herunder involvering af mødedeltagere, håndtering af kritik og uddelegering af opgaver.

Det betyder også, at du som mødedeltager kan være forberedt og få det optimale udbytte af møderne.

Fordelene ved et firmakursus:

Vælg mellem:

Kontaktinfo