Pivottabeller i Excel

Pivottabeller i Excel

Onsdag den 19-06-2024 fra kl. 09:00 - 16:00Teknologisk Institut Taastrup

Torsdag den 20-06-2024 fra kl. 09:00 - 16:00Teknologisk Institut, Aarhus

Onsdag den 14-08-2024 fra kl. 09:00 - 16:00Teknologisk Institut Taastrup

Torsdag den 15-08-2024 fra kl. 09:00 - 16:00Teknologisk Institut, Aarhus

Onsdag den 11-12-2024 fra kl. 09:00 - 16:00Teknologisk Institut, Aarhus

Torsdag den 12-12-2024 fra kl. 09:00 - 16:00Teknologisk Institut Taastrup

DKK 4.499,-

ekskl. moms

1 dags varighed

På kurset vil du lære:

 • Hvilke typer af data kan anvendes, og hvordan skal de være struktureret?
 • Gør din datatabel dynamisk, så pivottabellen kan ”se” nye rækker og kolonner
 • Oprettelse af pivottabeller
 • Gruppering af data
  • Gruppering af datoer mhp. at beregne måneds- og kvartalstal
  • Gruppering af tal efter f.eks. aldersgrupper
  • Gruppering af andet
 • Beregningstyper i pivottabeller
 • Sum
 • Middel
 • Maks
 • Min
 • Tæl
 • Beregnede felter (formler)
 • Brug af formler i pivottabeller: Sum, Hvis, Lopslag etc.
 • GetPivotdata og Cube-formler
 • Arbejde med tekstkolonner
 • Almindelige filtreringer
 • Udsnitsværktøjer og tidslinjer til filtrering og knytte dem til flere pivottabeller
 • Sorteringer i pivottabeller, inklusive brugerdefinerede sorteringer
 • Oprettelse og redigering af pivotdiagrammer mhp. på visualisering af data
 • Design: tabellens udseende
 • Bruge flere tabeller som datagrundlag for en pivottabel ved oprettelse af relationer som i en database
 • Sletning og gendannelse af datakilde
 • Vise skjulte data
 • Indstillinger
 • Tillad flere filtre per felt
 • Erstatte blanke celler
 • Brugerdefinerede sorteringer
 • Kolonnebredder ved opdatering
 • Andre indstillinger
 • Vise flere subtotaler: Sum, Middel, Maks etc.
 • PowerPivot
 • Fordele ved at oprette dine pivottabeller via PowerPivot
 • Introduktion til PowerPivots brugergrænseflade 
 • Import af data til PowerPivot 
 • Import af flere filer og oprettelsen af relationer mellem dem 
 • Analysere data i PowerPivot/Excel 
 • Oprette formler og beregnede kolonner i PowerPivot 
 • Overføre data fra PowerPivot til Excel med oprettelse af pivottabeller og -diagrammer 
 • Grundlæggende om formler i Data Analysis Expressions (DAX)
 • Drill Up og Drill Down i pivottabeller
 • Rapporter med dashboards med tabeller, diagrammer, udsnitsværktøjer og tidslinjer
Lær at gøre dine datatabeller dynamiske
Lær om beregningstyper i pivottabeller
Behandle data vha. sortering og filtrering
Analysere data i PowerPivot/Excel

Skab overblik over store mængder data

Når du har gennemført dette kursus, kan du bruge pivottabeller til at lette dit daglige arbejde, når du skal bearbejde store mængder af data i Excel. Du lærer at samle dine data i rapporter, hvor du nemt kan analysere og sammenligne mønstre og tendenser. 

Udbytte

 • Få et bredt kendskab til pivottabellers opbygning
 • Lær diverse formler til viderebehandling af dine data
 • Visualiser dine data i rapporter i form af dashboards
 • Få en introduktion til PowerPivot

Kurset er for dig, der ønsker et solidt kendskab til pivottabeller for selvstændigt at kunne anvende dem rationelt og professionelt i dit daglige arbejde. Så du nemt kan behandle store mængder af data og belyse dem fra mange vinkler. Du er velkommen til at medbringe egne eksempler, så vi kan gennemgå dem på kurset.

Skab overblik over store mængder data

Når du har gennemført dette kursus, kan du bruge pivottabeller til at lette dit daglige arbejde, når du skal bearbejde store mængder af data i Excel. Du lærer at samle dine data i rapporter, hvor du nemt kan analysere og sammenligne mønstre og tendenser. 

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der har brug for en grundig indførelse i anvendelsen af pivottabeller

Forudsætninger

Du skal have et grundlæggende kendskab til Excel, svarende til niveauet for Excel Grundlæggende, for at deltage på kurset. Har du deltaget på vores videregående Excel kursus, hvor pivottabeller indgår, vil der være en overlapning på ca. 1,5 time ift. dette kursus.

På det fysiske kursus får du:

Kontaktinfo