Digital transformation og kultur

Digital transformation har længe været en uundgåelig faktor for de fleste organisationers vej til vækst og succes.

Ledere i det danske erhvervsliv har måttet tage stilling til, hvordan virksomheden kan imødekomme og tage højde for denne udvikling i forretningsstrategien. Teknik og digitalisering har nemlig de seneste år virkelig være en game changer for både relationer, succes og måden, hvorpå vi arbejder – og ikke mindst samarbejder.

Nye systemer – nye kompetencer

Men i tilpasningen til nye digitale rammer, husker vi så at arbejde med kulturen også? Ikke ofte nok, kan vi fortælle. Med en digital transformation må nødvendigvis også følge en god digital kultur. Men vi ser desværre ofte, at virksomheder investerer i IT-systemer og smarte løsninger, men glemmer at have medarbejderne med – dvs. samarbejde, vaner og rutiner.

Med 18 år i branchen er vores erfaring, at virksomheder, der anerkender den gode digitale kulturs centrale placering for vækst og succes, er de bedste til at tilpasse sig nye betingelser.

Hvad er god digital kultur?

Med god digital kultur mener vi det slutresultat, der foreligger, når virksomheden har taget stilling til, hvordan man arbejder sammen, samt hvilke forventninger man har til vores kommunikation med hinanden – herunder mails, mødeindkaldelser, tidsfrister, opfølgning, brugen af Skype m.m.

Hvorfor er det nødvendigt?

Svaret er faktisk meget enkelt: Med en god digital kultur får vi medarbejdere, der trives og kan arbejde smidigt og effektivt. Hver enkelt medarbejder ved hvilke forventninger og rammer, der arbejdes under samt hvilke programmer der anvendes bedst til bestemte opgaver. Har vi disse rammer på plads, kan vi derfor også forvente os:

  1. Mindre stress og pres
  2. Minimering af forstyrrelser og spildtid
  3. Færre og bedre mails
  4. Bedre kommunikation og samarbejde

Hvordan får vi en god digital kultur?

God digital kultur opnås først og fremmest ved at få diskuteret og defineret rammerne – derefter kan vi gå mere praktisk til værks via undervisning og workshops.

Hos Bosholdt har vi igennem mange år arbejdet med digital transformation med vores kunder. Vi tilpasser naturligvis alle forløb til hver enkelt kunde, men typisk tager vi udgangspunkt i en workshop med ledelse, IT og HR, hvor målet er at klarlægge, hvordan vi får det bedste ud af de IT-løsninger, som er stillet til rådighed for forretningen. Herefter diskuterer og fastlægger vi, hvilken form for træning, der kan løfte kompetenceniveauet og skabe effektivitet, forståelse og trivsel – den gode digitale kultur.