banner1.jpg

Samtykke

Vil du høre fra os?

For at kunne sende dig kampagnetilbud, nyhedsbreve og anden form for markedsføring, behøver vi dit samtykke til, at Bosholdt ApS behandler følgende personoplysninger:

  • Navn
  • Firma
  • E-mail
  • Telefonnumre

Du kan til enhver tid rette kontakt til Bosholdt ApS med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger. Derudover kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som Bosholdt ApS har om dig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræveberigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Du bekræfter, at du:

• Er indforstået med, at Bosholdt ApS behandler de nævnte personoplysninger om dig, jf. ovenfor, og med at personoplysningerne ikke videregives til tredjepart.
• Er gjort opmærksom på, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
• Er indforstået med, at det er frivilligt at afgive denne samtykkeerklæring. Hvis du ikke afgiver erklæringen, vil Bosholdt ApS ikke kunne sende dig nyhedsbreve og anden form for markedsføring.
• Til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at Bosholdt ApS skal slette dine oplysninger

Ved venlig hilsen

Bosholdt ApS
Mail: info@bosholdt.dk
Tlf.: +45 47 17 75 05