Office 365 – Adoption

Har I en plan for Adoption?

Hos Bosholdt hjælper vi vores kunder med at tage Office 365 i brug og få succes med investeringen. At have en klart defineret strategi og plan for implementeringen er afgørende for at få succes med Office 365 – for succes opnås kun, hvis brugerne er med og forstår at anvende it-systemernes smarte muligheder optimalt. I forbindelse med et projekt og lanceringen af en ny løsning er fokus på User Adoption meget vigtig.

Vores dygtige konsulenter hjælper organisationer i hele landet med at få lagt en strategi for adoption-processen.
Vi hjælper jer med at få klarlagt:

 • Hvilke budskaber skal kommunikeres til brugerne
 • Hvornår skal disse budskaber kommunikeres
 • Hvilke kommunikationskanaler, der skal tages i brug
 • Hvordan brugerne skal uddannes/trænes
 • Hvilke aktiviteter skal gennemføres under og efter implementeringen

Kontakt os og hør mere →

En 360 graders proces

Adoption-processen bør altid være en kontinuerlig iterativ proces med brugerne som omdrejningspunkt.
Helt kort kan man sige, at processen handler om at:

 • Skabe opmærksomhed om den nye løsning
 • Engagere brugerne til at bidrage
 • Informere brugerne om funktioner og succes
 • Sikre, at brugerne har de rette kompetencer til at anvende løsningen
 • Skabe kontinuerligt engagement
Office 365 proces

Uddannelse og Træning

Vi har god erfaring med at man tænker lidt længere end adoption fasen. De fleste virksomheder er i konstant bevægelse både organisatorisk men også systemmæssigt hvor eksisterende systemer bliver opgraderet så de kan mere og mere som måske kan give værdi for brugerne og dermed virksomheden.

Vi rådgiver og hjælper virksomheder med at opbygge en lærings og kommunikationsplatform som har det formål at understøtte de forskellige adfærdsdesigns som brugerne skal bestride for at sikre en korrekt brug og overholdelse af GDPR og sikkerhed med mere.

Vi tager hånd om følgende:

 • Adfærdsdesign med tilhørende træning & uddannelse
 • Onboarding af den nye medarbejder
 • Løbende vedligeholdende træning & uddannelse
 • Information om nyheder samt inspiration til hvordan
 • Casebaseret træninger i virksomhedens løsninger
 • Certificering af brugere i særlig vigtige systemer

Hvordan hjælper vi dig bedst?

Vores dygtige konsulenter hjælper med at få oparbejde en strategi for 365 Office Adoption. Bosholdt hjælper jer med at få mest mulig værdi ud af jeres investering i Microsofts cloud services i Office 365. Hvilke programmer skal tages i brug og hvordan bliver det kommunikeret ud til brugerne og hvodan skal de uddannes. Skal det være klasseundervisning eller individuel undervisning online på vores Academy.

Vi sammensætter et adoption forløb til din organisation, der hjælper jer med få medarbejderne i gang med at benytte og kombindere værktøjerne og dermed få øget produktiviteten.

Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig til en dialog om Adoption og muligheder for jeres virksomhed.